Reglement

Voorwaarden en Reglement Nacht van Eindhoven

Voor het goed verlopen van de tocht hebben we het volgende reglement opgesteld:

 1. Alle deelnemers nemen deel aan de toertocht op eigen risico
 2. We maken tijdens de toertocht film- en foto opnames welke op de website worden gepubliceerd
 3. Inschrijven kan tot en met 26 december 00:00 via inschrijven.nl tegen standaard tarief. Afmelden en volledige restitutie van het inschrijf geld is mogelijk tot twee weken voor de Schaatsnacht (13 dec). Wanneer men zich afmeldt tussen 14 en 24 dec, wordt 50% van het inschrijfgeld verrekend. Afmelden na 24 december betekent dat  men het volledige inschrijfgeld verschuldigd is.
 4. Op 27 december kan nog steeds via inschrijven.nl worden ingeschreven, maar dan tegen het verhoogde tarief. Op de ijsbaan kan ook worden ingeschreven en worden betaald via PIN automaat.
 5. De transponders worden voor de duur van de tocht gehuurd. Na afloop moeten de transponders weer ingeleverd worden. Indien de deelnemer dit vergeet en de transponder niet binnen 5 werkdagen alsnog inlevert, zijn wij genoodzaakt een boete te rekenen van Euro 100,–
 6. Er is een verschil in niveau en dus snelheid tussen de verschillende deelnemers. Van de deelnemers wordt dan ook verwacht dat zij zich zodanig over de breedte van de baan verspreiden dat de snelheidsverschillen minimaal zijn. De snelste schaatsers houden uiterst links, de langzaamste schaatsers houden uiterst rechts aan. Blijf zoveel mogelijk in je eigen baan.
 7. Het is een toertocht en geen wedstrijd! We verwachten van iedere deelnemer een zekere hoffelijkheid.
 8. De baan kan op twee plekken worden betreden: ter hoogte van Rono sport en bij het Trefpunt. De toegang ter hoogte van de jurytoren is afgesloten. Let goed op andere schaatsers bij het verlaten dan wel betreden van de baan.
 9. Er zijn geen opwarmrondes. Er wordt om 17:30 gestart ter hoogte van het Trefpunt voor de kindertocht en de 150km0 en 200km0. Om 18:45 start groep 1 voor de 25 tot en met 150 km. Om 21:30 start groep 2 voor 25 tot en met 100 km.
 10. Men moet starten in het blok waarvoor men zich heeft ingeschreven. Men moet uiterlijk om 01:30 klaar zijn. Echter, men mag niet eerder beginnen dan het blok waarvoor men zich heeft ingeschreven. Alle rondes die te vroeg worden afgelegd, zullen niet worden geteld.
 11. Elke afgelegde ronde komt overeen met 400m. Het minimum aantal af te leggen aantal rondes per afstand is:
Afstand Rondes   Afstand Rondes
25 km 63 100 km 250
50 km 125 150 km 375
75 km 188 200 km 500
 1.  De transponders worden uitgelezen iedere keer dat de finishlijn wordt gepasseerd. Om foutieve rondetelling te vermijden is het niet toegestaan om rond de finishlijn stil te staan en is het absoluut verboden om de finish lijn vanaf de verkeerde kant te overschrijden.
 2. We verwachten omstreeks 18:30 – 20:00 – 21:15 – 22:30 en 23:45  dweilpauzes. We zullen de dweilpauzes van tevoren aankondigen. Zodra de ijsmachine aan de baan verschijnt, moet iedereen zo snel mogelijk de baan verlaten! Volg de aanwijzingen van de organisatie op. Afhankelijk van de conditie van het ijs kunnen we afwijken van de dweiltijden.
 3. De deelnemer wordt geacht altijd de aanwijzingen van de organisatie op te volgen (herkenbaar aan de rode of gele IJCE-jas). De organisatie kan besluiten een deelnemer uit de tocht te halen in geval van het niet opvolgen van dit reglement.
 4. Zie het privacy reglement

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.